Vervalsingen in omloop

Onlangs kreeg ik een catalogus toegestuurd van het bekende veilinghuis Sotheby’s. Daarin stond een afbeelding van een stilleven dat ik herkende als een kopie van Frans Mortelmans (Antwerpen 1865 – 1936). Tot mijn verbazing zag ik dat iemand met grote letters C. le Mair onder het schilderij had gezet. Maar sinds mijn prille jeugd maak ik geen kopieën meer en ook dit werkstuk heb ik beslist niet gemaakt! Ik acht het dan ook buitengewoon slordig dat de experts van het gerenommeerde veilinghuis dit lot niet even wat nauwkeuriger hebben geverifieerd.

Misschien is deze gang van zaken niet zo verrassend, want wel vaker worden schilderijen aangeboden die niet van mij zijn, maar waar wel mijn naam onder staat. Ik heb al verschillende mensen aan mijn deur gehad die het slachtoffer zijn geworden van deze malafide handel. Matige amateurs of minder scrupuleuze schilderijenhandelaren proberen kennelijk langs deze onsympathieke weg een centje bij te verdienen. Ze speculeren enerzijds op mijn goede naam (die ik door zeer grote inspanningen heb weten op te bouwen) en anderzijds op een gebrek aan kennis van hun klanten. Daarom raad ik hier de liefhebbers van de schilderkunst die graag een mooi werkstuk van mijn hand willen hebben, met klem aan om hun aankoop even door mij te laten inspecteren. Vooral wanneer het gaat om aanzienlijke bedragen.

De grote moeilijkheid is dat dit bedrog zich niet gemakkelijk laat bestrijden. Een praktijkvoorbeeld: een dame komt bij me met een klein formaat stilleven (een kopie van Jan van Huysum) waar mijn naam onder staat. Dit schilderij heb ik nooit gemaakt, dus stuur ik haar terug naar de kunsthandelaar om haar geld (3500 euro!) terug te vragen. Maar deze brutale schurk beweert dat het schilderijtje wel degelijk van mijn hand is en beschuldigt mij ervan de koop ongedaan te willen maken om een nieuwe klant binnen te halen. Vervolgens daagt hij mij uit om met keiharde bewijzen aan te tonen dat ik dit schilderij nooit gemaakt kan hebben.

En daar sta je dan. Want hoe zou ik dat moeten doen? Wie heeft zoveel verstand van mijn vak (en van mijn stijl en methode) om zulke vervalsingen te detecteren? Bovendien zou ik me wel eens gewaagd kunnen hebben aan een atypisch experiment, zoals zoveel kunstenaars hebben gedaan. Zelf zie ik het bedrog natuurlijk onmiddellijk, maar als puntje bij paaltje komt (in een rechtszaak bijvoorbeeld) kan ik niets bewijzen. Wel kan ik potentiële kopers aanraden eerst hun licht bij mij op te steken, om te voorkomen dat ze (desnoods te goeder trouw) met een vervalsing worden opgescheept.

Indien u meer informatie wenst (of heeft), belt u dan s.v.p. naar 06 50 90 66 80 of mail.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht terug.

Indien u meer informatie wenst (of heeft), belt u dan s.v.p. naar 06 50 90 66 80 of mail.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht terug.